มหาวิทยาลัยเคอร์ตินซาราวัก ประเทศมาเลเซีย (เคอร์ตินซาราวัก)

มหาวิทยาลัยเคอร์ตินซาราวัก ประเทศมาเลเซีย (เคอร์ตินซาราวัก) เป็นวิทยาเขตแรกในต่างประเทศและวิทยาเขตนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัยเคอร์ติน รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังเป็นวิทยาเขตต่างชาติแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1999 ในมาเลเซียตะวันออก และปัจจุบันเป็นหนึ่งในกลุ่มมหาวิทยาลัยยอดนิยมในประเทศมาเลเซียจากการจัดอันดับโดย SETARA และ D-SETARA ของประเทศมาเลเซีย

เคอร์ตินซาราวักตั้งอยู่ในเมืองมีรี รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในด้านสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ที่อุดมไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ และยังอุตสาหกรรมการผลิตใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ด้วยนักศึกษาจากกว่า 40 ประเทศ เคอร์ตินซาราวักจัดเตรียมสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความเป็นนานาชาติและพหุวัฒนธรรมอย่างแท้จริงในบริบทที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศมาเลเซียซึ่งเพิ่มคุณค่าและมิติที่หลากหลายให้กับบรรยากาศในมหาวิทยาลัย

วิทยาเขตของเคอร์ตินซาราวักได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ทันสมัย​​ที่สุดและเป็นเอกลักษณ์ในภูมิภาค ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมออสเตรเลียและองค์ประกอบแบบดั้งเดิมของชาวซาราวักที่ให้ภาพลักษณ์อย่างชัดเจนให้กับเคอร์ตินซาราวัก นอกจากการออกแบบของอาคารที่แสดงถึงประเพณีของเคอร์ตินแล้ว วิทยาเขตเองก็มีทิวทัศน์ตามรูปแบบท้องถิ่นและความงามเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศเขตร้อนของรัฐซาราวัก เทคโนโลยีที่ทันสมัย​​ยังถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในมหาวิทยาลัย ซึ่งเคอร์ตินได้ให้ความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การเรียนรู้และการวิจัย นอกจากนี้นวัตกรรมด้านไอทียังทำให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์ของวิทยาเขตหลักในเมืองเพิร์ธอีกด้วย

 PR_16_152

ทำไมต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยเคอร์ติน รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย

การศึกษาระดับโลก

ความสำเร็จทางการศึกษาจากเคอร์ตินจะทำให้คุณเป็นที่ยอมรับทั่วโลก มหาวิทยาลัยของเราถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 50 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี

โอกาสระหว่างประเทศ

ด้วยสี่วิทยาเขตทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เคอร์ตินช่วยให้คุณได้รับประโยชน์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยนานาชาติอย่างแท้จริง เมื่อคุณสำเร็จการศึกษาคุณจะเป็นที่ยอมรับทั่วโลกและสามารถดำเนินการศึกษาต่อไม่ว่าจะเป็นในวิทยาเขตเองหรือสร้างความก้าวหน้าในอาชีพของคุณ

การประกันคุณภาพ

หลักสูตรของเราใช้หลักสูตรเดียวกันกับวิทยาเขตหลักของเคอร์ตินในออสเตรเลีย ซึ่งได้รับการรับรองโดยกระทรวงอุดมศึกษาของประเทศมาเลเซีย  หน่วยงานรับรองมาเลเซีย และกรมบริการสาธารณะของประเทศมาเลเซีย (JPA) และได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่เป็นมืออาชีพเพื่อรับรองการยอมรับที่กว้างขวาง

การสร้างชื่อเสียงและเกียรติยศ

คุณจะได้สัมผัสถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุดจากวิทยาเขตของเราซึ่งวิทยาเขตนานาชาติแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดของเคอร์ติน  เคอร์ตินซาราวักช่วยให้คุณได้มีชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีชีวิตชีวาที่ผสมผสานการบริการและการสนับสนุนทางวิชาการและกิจกรรมทางสังคมที่น่าตื่นเต้น

 

 


การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

 campuslife

วิทยาเขตของเราเป็นสถานที่ที่มอบความสนุกและความมีชีวิตชีวาที่ไม่เพียงทำให้คุณสามารถศึกษาหาความรู้เท่านั้น แต่ยังพัฒนาทักษะการสื่อสารของคุณ มีส่วนร่วมในโครงการชุมชน และสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว


ที่พัก

 PR-15-097b

การหาที่พักจะเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสำหรับคุณด้วยความช่วยเหลือจากการบริการบ้านพักของเคอร์ตินซาราวัก คุณจะได้รับตัวเลือกของสถานที่พักไม่ว่าจะเป็นภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่พักในมหาวิทยาลัยทั้งหมดจะเป็นแบบบริการตนเองและมีการตกแต่งภายในอย่างสมบูรณ์ และประกอบด้วยห้องนอนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ร่วมกัน เช่น ห้องครัวและห้องน้ำ


ทุนการศึกษา

 

ทุนการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นที่เคอร์ตินซาราวักตั้งใจมอบให้เป็นรางวัลแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ การสนับสนุนในงานวิจัย และการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาทุกประเภทเพื่อตระหนักถึงศักยภาพของนักศึกษา เคอร์ตินซาราวักยังมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาเอกที่ประสงค์ที่จะเรียนที่มหาวิทยาลัยเคอร์ตินในรัฐซาราวักอีกด้วย


หลักสูตร

 

เราเสนอหลักสูตรต่างๆ ที่หลากหลายในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทไม่ว่าจะเป็นในด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และศิลปะเพิ่มเติมจากหลักสูตรในระดับเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยที่จะนำคุณเข้าไปในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยตรง โปรแกรมเหล่านี้จะทำให้บัณฑิตได้รับทักษะและประสบการณ์ตรงผ่านการสัมผัสกับอุตสาหกรรมและธุรกิจเช่นเดียวกับการวิจัยที่มุ่งเน้นที่การแก้ปัญหาโลกแห่งความจริง ช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษามีประสิทธิภาพในการทำงาน